Search
 • thinh17977

KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ AN KHÁNH (KHU E)

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố thỏa thuận theo Công văn số 1810/QHKT-ĐB2 ngày 21/05/2003 và Công văn số 1585/QHKT-ĐB2 ngày 21/7/2005.

Diện tích khu đất: 98.460,00 m2. Cơ cấu sử dụng đất:

 • Đất công trình công cộng : 59.402 m2, chiếm 60,33%.

 • Đất vườn hoa - cây xanh : 3.105 m2, chiếm 3,15%.

 • Đất giao thông, bãi xe : 35.593 m2, chiếm 36,52%.

 • Mật độ xây dựng : tối đa 30% - 40%. (từng lô đất dự án).

 • Tầng cao bình quân : 20 tầng.

Khu E được phân thành các lô cao tầng, cụ thể như sau:

 • Cao ốc văn phòng (Lô E1): gồm 03 cao ốc E1A (4.205m2) – E1B (4.119m2) – E1C (4.119m2) + Diện tích khuôn viên : 12.443 m2. + Mật độ xây dựng : từ 30% ÷40%. + Tầng cao : khoảng 20 tầng.

 • Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Lô E2): + Diện tích khuôn viên : 10.039 m2. + Mật độ xây dựng : từ 30% ÷40%. + Tầng cao : khoảng 20 tầng.

 • Trung tâm kiểm soát tần số khu vực II (lô E3): + Diện tích khuôn viên : 5.047 m2. + Mật độ xây dựng : khoảng 30% + Tầng cao : 7 tầng.

 • Cao ốc văn phòng cho thuê (lô E4): + Diện tích khuôn viên : 7.539 m2. + Mật độ xây dựng : từ 30% ÷40%. + Tầng cao : khoảng 20 tầng.

 • Cao ốc văn phòng cho thuê (lô E5): + Diện tích khuôn viên : 5.494 m2. + Mật độ xây dựng : từ 30% ÷40%. + Tầng cao : khoảng 20 tầng.

 • Văn phòng cho thuê (lô E6): + Diện tích khuôn viên : 10.300 m2. + Mật độ xây dựng : từ 30% ÷40%. + Tầng cao : khoảng 20 tầng.

 • Cao ốc văn phòng (lô E7): + Diện tích khuôn viên : 8.540 m2. + Mật độ xây dựng : từ 30% ÷40%. + Tầng cao : khoảng 20 tầng.

8 views0 comments