Search
 • thinh17977

KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ AN KHÁNH (KHU D)

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 7226/QĐ-UBND ngày 06/06/2011 của Ủy ban nhân dân Quận 2.

Diện tích khu đất: 246.693,10 m2. trong đó, đất trong đơn vị ở là 230.989,10 m2; đất ngoài đơn vị ở là 15.704,00 m2.

Cơ cấu sử dụng đất:Đất đơn vị ở: 230.989,10 m2 m2 chiếm 93,63%. Trong đó:

 • Đất ở: 102.548 m2, chiếm 41,57%, gồm: + Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố):18.934,00 m2. + Đất ở chung cư cao tầng : 83.614,00 m2.

 • Đất công trình công cộng : 18.484,00 m2, chiếm 7,49%, gồm: + Trường học : 9.602,00 m2. + Nhà trẻ : 3.524,00 m2. + Trung tâm văn hóa và thương mại dịch vụ: 3.069,00 m2. + Trung tâm y tế dự phòng : 2.289,00 m2.

 • Đất công viên, cây xanh, TDTT : 48.381,00 m2, chiếm 19,61%.

 • Đất giao thông : 61.576,10 m2, chiếm 24,96%.

 • Dân số : 11.648 người.

 • Mật độ xây dựng: + Khu nhà ở thấp tầng: khoảng 75%. + Khu nhà ở cao tầng: khoảng 38%.

Công trình công cộng:

 • Nhà trẻ - mẫu giáo: + Diện tích khuôn viên : 3.524 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : 40% + Tầng cao tối đa : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

 • Trường học (tiểu học hoặc kết hợp trung học cơ sở): + Diện tích khuôn viên : 9.602 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : 40% + Tầng cao tối đa : 04 tầng (trệt + 03 lầu)

 • Trung tâm văn hóa và thương mại dịch vụ: + Diện tích khuôn viên : 3.069 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : 30% + Tầng cao tối đa : 03 tầng (trệt + 02 lầu)

 • Trung tâm y tế dự phòng: + Diện tích khuôn viên : 2.289 m2. + Mật độ xây dựng : 40% + Tầng cao tối đa : < 04 tầng.

Đất ngoài đơn vị ở: Đất tôn giáo 15.704,00 m2 chiếm 6,36%.

3 views0 comments