top of page
Search
 • thinh17977

KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ AN KHÁNH (KHU A)

Updated: May 12, 2021

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú - An Khánh, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 16/11/1998 và giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở theo Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13/08/1999.

Theo quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 2.

Diện tích khu đất: 312.130,70 m2. (trong đó, đất trong đơn vị ở là 309.907,70 m2, đất ngoài đơn vị ở là 2.223,00 m2)

Cơ cấu sử dụng đất:

1. Đất đơn vị ở: 309.907,70 m2 chiếm 99,29%. Trong đó:

 • Đất ở: 156.050 m2, chiếm 50%, gồm: + Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự, nhà cải tạo):131.716,00 m2, chiếm 42,2%. + Đất ở cao tầng (5÷20 tầng): 24.334,00 m2, chiếm 7,80%.

 • Đất công trình công cộng: 33.285 m2, chiếm 10,66%, gồm: + Trường cấp I, II: 25.377 m2. + Nhà trẻ : 7.908 m2.

 • Đất công viên, cây xanh, TDTT: 20.184 m2, chiếm 6,47%.

 • Đất giao thông, sân bãi : 100.389 m2, chiếm 32,16%.

 • Dân số : 6.612 người.

 • Mật độ xây dựng bình quân : 35,39%.

2. Công trình công cộng:

 • Trường mẫu giáo: + Diện tích khuôn viên : 7.908 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 40% + Tầng cao tối đa : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

 • Trường cấp I, II: + Diện tích khuôn viên : 25.377 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 30% + Tầng cao tối đa : 03 tầng (trệt + 02 lầu)

3. Đất ngoài đơn vị ở: 2.223,00 m2, chiếm 0,71%. Trong đó:

 • Văn phòng (lô 7A) + Diện tích khuôn viên : 552 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 35% + Tầng cao tối đa : 05 tầng.

 • Văn phòng (lô 7B) + Diện tích khuôn viên : 1.671 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 35% + Tầng cao tối đa : 10 tầng.

19 views0 comments
bottom of page