top of page
Search
  • hoangdaiwatercolor

KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ AN KHÁNH (KHU B)

Updated: May 12, 2021

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thỏa thuận tại Công văn số 206/QHKT- ĐB2 ngày 21/01/2003 và Công văn số 1717/QHKT- ĐB2 ngày 04/08/2005. Diện tích khu đất: 25,4979 ha. Cơ cấu sử dụng đất:

  • Đất XD nhà ở : 11,8113 ha,chiếm 46.32%.

  • Đất công trình công cộng : 4,1392 ha,chiếm 16,23%.

  • Đất cây xanh - TDTT : 2,5630 ha,chiếm 10,06%.

  • Đất giao thông, sân bãi : 6,9844 ha,chiếm 27,39%.

  • Dân số : 5.916 người.

  • Mật độ xây dựng bình quân: 23,19%.

  • Tầng cao bình quân : khoảng 4,4 tầng.

Công trình công cộng:

  • Trường mẫu giáo: + Diện tích khuôn viên : 3.000,00 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : 35% + Tầng cao : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

  • Siêu thị: + Diện tích khuôn viên : 36.265,00 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : 40% + Tầng cao : 02 tầng (trệt + 01 lầu)7 views0 comments
bottom of page