top of page
Search
 • hoangdaiwatercolor

KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ AN KHÁNH (KHU C)

Updated: May 13, 2021

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 2.

Diện tích khu đất: 410.159 m2. Trong đó, đất trong đơn vị ở là 404.109 m2; đất ngoài đơn vị ở là 6.050,10 m2.

Cơ cấu sử dụng đất: Đất đơn vị ở: 404.109 m2 chiếm 98,53%. Trong đó:

 • Đất ở: 201.511 m2, chiếm 49,13%, gồm: + Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự):190.608,00 m2, chiếm 46,47%. + Đất ở cao tầng (16÷ 20 tầng): 10.903,00 m2, chiếm 2,66%.

 • Đất công trình công cộng: 32.035 m2, chiếm 7,81%, gồm: + Trường phổ thông trung học : 13.790 m2. + Nhà trẻ : 4.644 m2. + Trụ sở UBND phường An Phú : 1.217 m2. + Trụ sở Công An phường An Phú : 320 m2. + Bệnh viện đa khoa : 12.064 m2.

 • Đất công viên, cây xanh, TDTT: 50.228 m2, chiếm 12,25%.

 • Đất giao thông, sân bãi: 120.335 m2, chiếm 29,34%.

 • Dân số: 8.044 người.

 • Mật độ xây dựng bình quân toàn khu: 33,68%.

Công trình công cộng:

 • Trường mẫu giáo: + Diện tích khuôn viên : 4.644 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 30% + Tầng cao tối đa : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

 • Trường phổ thông trung học: + Diện tích khuôn viên : 13.790 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 30% + Tầng cao tối đa : 03 tầng (trệt + 02 lầu)

 • Trụ sở UBND phường An Phú: + Diện tích khuôn viên : 1.217 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 40% + Tầng cao tối đa : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

 • Trụ sở Công An phường An Phú: + Diện tích khuôn viên : 320 m2. + Chỉ tiêu sử dụng đất sẽ phê duyệt khi lập TKCS hoặc lập dự án đầu tư.

 • Bệnh viện đa khoa: + Diện tích khuôn viên : 12.064 m2. + Mật độ xây dựng tối đa : khoảng 40% + Tầng cao tối đa : 10 tầng.

Đất ngoài đơn vị ở: đường Lương Định Của: 6.050,10 m2 chiếm 1,47%.

6 views0 comments
bottom of page